MATLAMAT

Para peserta yang menghadiri program ini akan dilengkapi dengan pengetahuan dan peralatan yang menyeluruh untuk merealisasikan idea perniagaan secara sistematik, berstruktur dan fleksibel yang terus boleh dilaksanakan.

.

OBJEKTIF PROGRAM 

 1. Mengenalpasti dan memahami kekuatan dan potensi diri.
 2. Memahami cara menggunakan peralatan BMC bagi menguji keberkesanan idea untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan.
 3. Memindahkan hasil maklumat dari BMC kepada satu pelan tindakan menggunakan peralatan PANDU
 4. Mengukuhkan pelan tindakan dari PANDU untuk perlaksanaan yang berkesan.

 .

SIAPA PERLU HADIR

 1.  Pemilik perniagaan (sepenuh masa/ separuh masa)
 2. Bakal-bakal Usahawan
 3. Eksekutif, Pengurus dalam bidang Strategi, Pemasaran & Perancangan Korporat
 4. Pelajar-pelajar universiti yang mahu mendalami ilmu perniagaan.
GURU BMC HALA TUJU PANDU

Rangka kerja program ini dibahagiakan kepada 4 elemen penting :

.

BIG WHY

 • Menerokai matlamat diri dan memahami keserasian dalam bidang perniagaan yang diceburi.

IDEA

 • Mentafsir idea perniagaan dengan menggunakan peralatan Business Model Canvas (BMC).

PLAN

 • Menukar idea yang tercetus dari BMC kepada pelan tindakan menggunakan peralatan pengurusan keutamaan rangkakerja (Pelan Aktiviti Niaga Destinasi Untung, PANDU)

ACT

 • Perlaksanaan PANDU dengan mengenalpasti sumber-sumber yang diperlukan.