URL untuk blogspot boleh ditukar bila-bila masa.

Contoh :
Hari ini gunakan <ticerblog>.blogspot.com
Esok boleh saja ditukar ker <namabaru>

You may also like

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.