Penulisan di facebook mengambil masa untuk dikesan semula setelah beberapa jangkamasa.

Manakala penulisan di BLOG amat mudah di capai semula bila-bila masa.

You may also like

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.